Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 11.01.2021 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2021 rok, umożliwiający kontynuowanie programu.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu zakładają:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:

W ramach Modułu I

 1. Zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, w zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
 • w zakresie ręki - z kwoty 9 000 zł do 12 000 zł,
 • przedramienia - z kwoty 20 000 zł do 26 000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – z kwoty 26 000 zł do kwoty 30 000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – z kwoty 14 000 zł do kwoty 18 000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) z kwoty 20 000 zł do kwoty 25 000 zł,
 • uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym z kwoty 25 000 zł do kwoty 30 000 zł
 1. Koszt dojazdu wnioskodawcy na wizytę do eksperta PFRON w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, zwrot środków nie wymaga zawarcia umowy.

W ramach Modułu II:

 1. Zwiększono dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) – 500 zł

UWAGA STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Do 10 października można składać wnioski  w ramach programu „Aktywny samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
•    w szkole policealnej,
•    w kolegium,
•    w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.


Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)


Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, pokój nr 1, pod nr. tel. 059 822 80 68, wew. 20 lub na stronie internetowej https://pcprbytow.pl/  w zakładce osoby niepełnosprawne- Program „Aktywny samorząd” .

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 01.03.2021 r. rusza nabór wniosków dot. Modułu I oraz Modułu II w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”

Informujemy, że w 2021 roku wnioski nadal można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia za pośrednictwem SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier!

Jedyne, czego potrzeba to:

• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany (bezpłatny) można potwierdzić w wielu instytucjach oraz on-line przy pomocy banków (https://pomoc.ifirma.pl/.../lista-bankow-z-mozliwoscia.../)

 

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

 

Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz on-line przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be
Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator
Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9:00 – 17:00)

 

Serdecznie zapraszamy!