Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacja dla rodziców zastępczych dotycząca programu

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych – raz w roku oraz osobie usamodzielnionej – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać od 1 sierpnia w formie papierowej najpóźniej wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są przyjmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ul. Miła 26.

Wzór wniosku będzie do pobrania od dnia 1 sierpnia br. w pokoju nr 2 lub na stronie internetowej PCPR w Bytowie.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2019 roku.