Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Nabór na stanowisko w zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYTOWIE POSZUKUJE OSOBY Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA LUB NAUKI O RODZINIE DO PRACY W ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji na stronie:

https://bip.pcpr.powiatbytowski.pl/dokumenty/325