Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Nie zwlekaj, zostań Uczestnikiem projektu kompleksowej rehabilitacji!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt finansowany ze środków unijnych pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Do kogo skierowany jest projekt?

Kompleksowa rehabilitacja to program przekwalifikowania zawodowego:
• dla osób niepełnosprawnych, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. 
• dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Projekt dostępny jest również dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rekrutacja do projektu trwa do 31 marca 2023 roku

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PFRON:

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

Koordynator ze strony PFRON:

Joanna Hryniewicka

jhryniewicka@pfron.org.pl
Tel: 22 50 55 672, 532 433 727

Ambasador projektu w województwie pomorskim:

Anna Zaremba

Oddział Pomorski PFRON

E-mail: azaremba@pfron.org.pl

Tel. 58 350 05 45, 538 508 065