Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Rekrutacja do projektu „Razem w drodze Q przyszłości II”

Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie wraz ze stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka” , Gminą Miastko, Gminą Tuchomie oraz Gminą Czarna Dąbrówka prowadzi nabór do II edycji projektu: „Razem w drodze Q przyszłości II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa . Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób przebywających w pieczy zastępczej, doskonalenie kompetencji osób sprawujących pieczę oraz wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Bytowskiego.  Rekrutacja do projektu trwa do 30.04.2022 roku.

 

Informacje i zgłoszenia:

PCPR Bytów, ul. Miła 26, pok. nr 16, Tel. 59 822 80 68

MGOPS w Miastku, ul. Tuwima 1, 77-200 Miastko, tel. 59 857 27 86

GOPS w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska , 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 60

GOPS w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, tel. 59 821 50 49