Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Superwizja dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przypomina o spotkaniach superwizjii w ramach grupy wsparcia w marcu 2022 r.

Dnia 14 marca 2022 r. odbędzie się superwizja:

- dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w Bytowie od godziny 08:00 do godziny 11:00 w Gabinecie Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Kreatywnie” przy ul. Tuwima 1;

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w Miastku od godziny 12:00 do godziny 15:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  przy ul. Młodzieżowej 4a.

Superwizja organizowana jest w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.