Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Ważna informacja dla studentów

Informujemy, iż termin naboru wniosków na semestr zimowy 2019/2020 trwa od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

W ramach ubiegania się o dofinansowanie do Modułu II programu "Aktywny Samorząd" umożliwiono Wnioskodawcom składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Z dokumentacją dot. programu „Aktywny samorząd” można zapoznać się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Treść programu „Aktywny samorząd”:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku: