Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE

Trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bytowskiego na lata 2021-2027”. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Powiatu na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Zasadnicze części, z których będzie składał się dokument to diagnoza sytuacji społecznej, określenie problemów, które ograniczają poziom ich życia, wypracowanie celów i działań ograniczających te problemy, wskazanie źródeł finansowania podejmowanych inicjatyw oraz sposobu zarządzania wdrażaniem Strategii.

Chcemy, aby na każdym etapie opracowania dokumentu mieli Państwo możliwość udziału w jej tworzeniu. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Powiecie .

Jednym z narzędzi temu służącym jest anonimowa ankieta sondażowa. Informacje z niej uzyskane posłużą do określenia podstawowych problemów i wskażą na najważniejsze dla Państwa kierunki działań do opracowania w Strategii.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy tylko kliknąć w link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć „wyślij”.

Mieszkańcy nie posiadający dostępu do urządzeń elektronicznych lub Internetu mogą wypełnić dokument w wersji papierowej i złożyć go osobiście lub listownie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie PCPR w Bytowie.

Termin wypełniania ankiety: do dnia 21 sierpnia 2020 roku.

 

LINK DO ANKIETY

https://forms.gle/W5y9mdnfjkeVDfnu9.