Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Konkurs plastyczny pt.”Pełni mocy bez przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych z powiatu bytowskiego  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.”Pełni mocy bez przemocy”  w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest ukazywanie negatywnych skutków przemocy  w rodzinie oraz promowanie życia w rodzinie bez przemocy.

Czas trwania konkursu: od 31.10.2023 r. do 13.11.2023 r. (termin dostarczania prac)
Ogłoszenie wyników: 15.11.2023r.
Za udział w konkursie Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody w formie rzeczowej - voucherów/bonów.

Osoba do kontaktu: Marzena Chamier Ciemińska, Tel 59 822 80 68, wew. 22.

Regulamin

Załącznik Nr 1 - formularz zgłoszeniowy

Załącznik Nr 2 - klauzula informacyjna

Załącznik Nr 3 - umowa